Δωρεαν σεμιναρια Πληροφορικης απο το HePIS

«FIT4JOBS. Δωρεάν Εκπαίδευση Ανέργων σε Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής και τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας»  

Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) ανακοινώνει την έναρξη του σχεδίου δράσης «FIT4JOBS».

Μέσα από το σχέδιο δράσης, άνεργοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης 180 ωρών, εντελώς δωρεάν, σε προχωρημένες δεξιότητες Πληροφορικής και συγκεκριμένα στον προγραμματισμό και τη σχεδίαση webεφαρμογών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό και τα εργαλεία που βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας…

images-1
Ο σχεδιασμός του προγράμματος εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δεκάδων εταιρειών από όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να διευκολύνει την πρόσληψη των υποψηφίων στην αγορά εργασίας και να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων αδυνατεί να καλύψει θέσεις εργασίας στις ειδικότητες Πληροφορικής του προγράμματος.

Μέσω του συνδέσμου www.hepis.gr/fit4jobs/registration οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου σε κέντρα εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εργαλείο ecompetence benchmark του Eυρωπαΐκού Συμβουλίου Επαγγελματικών Ενώσεων Πληροφορικής (CEPIS) το οποίο αξιολογεί τους υποψηφίους σε σχέση με τις ειδικότητες του κλάδου των ΤΠΕ. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος και οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα των ΤΠΕ και επιθυμούν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες προσλήψεις το προσεχές διάστημα.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δεκάδων εταιρειών από όλη την Ευρώπη έτσι ώστε να διευκολύνει την τοποθέτηση των υποψηφίων στην αγορά εργασίας. Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται σε μια σειρά από εκπαιδευτικά αντικείμενα που βρίσκονται σε ζήτηση από εταιρείες Πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης:

Τμήμα 1: Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε PHP & MYSQL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ

1

HTML

12

2

CSS

12

3

PHP

40

4

MySQL

40

5

JAVA

24

6

APPLICATION SERVERS

12

7

Web Development – JSP – Servlets

18

8

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

22

180

 

Τμήμα 2: Προγραμματισμός Διαδικτύου με εξειδίκευση σε JAVA, JSP SERVLETS & MYSQL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ

1

HTML

12

2

CSS

12

3

JAVASCRIPT

18

4

MySQL

36

5

JAVA

30

6

APPLICATION SERVERS

20

7

Web Development – JSP – Servlets

30

8

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

22

180

 

Στην αίτηση  οι υποψήφιοι επιλέγουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής θα διευκολύνει την τοποθέτηση τους στην αγορά εργασίας μέσω συνεντεύξεων με τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Νομό Αττικής.

Για τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σε .rar αρχείο. Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους στην περίπτωση της συνέντευξης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας
  2. Να είναι απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ)
  3. Να είναι έως 35 ετών

Προθεσμία αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 28 Φεβρουαρίου 2015.

No Comments

Post a Comment

WordPress PopUp
EN