ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε την σελίδα σας ΔΩΡΕΑΝ στους servers μας με όλα τα πακέτα φιλοξενίας μας, γρήγορα και το πιο σημαντικό Χωρίς downtime….
Γίνεται μεταφορά Βάσης δεδομένων, αρχείων ιστοσελίδας και email accounts.
Μετά από τον τελικό έλεγχο σωστής λειτουργίας κάνουμε αλλαγή στους nameservers του domain και η σελίδα πλέον φιλοξενείται στους servers μας, σε Cloud Υποδομή σε Ελληνικό Datacenter..

Ελληνικά
Τεχνικός Έλεγχος Ιστοσελίδας

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται σε 24ώρες, σε περίπτωση που δεν λάβετε ειδοποίηση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2118009880