Δωρεάν μεταφορά ιστοσελίδας

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε την σελίδα σας ΔΩΡΕΑΝ στους servers μας με όλα τα πακέτα φιλοξενίας μας, γρήγορα και το πιο σημαντικό Χωρίς downtime….
Γίνεται μεταφορά Βάσης δεδομένων, αρχείων ιστοσελίδας και email accounts.
Μετά από τον τελικό έλεγχο σωστής λειτουργίας κάνουμε αλλαγή στους nameservers του domain και η σελίδα πλέον φιλοξενείται στους servers μας, σε Cloud Infrastructure Datacenter.

Technical Website Audit

FREE WEBSITE TRANSFER

The technical audit is completed in 24 hours, in case you do not receive a notification please contact 2118009880